Strona Główna Artykuły Galeria Kontakt LinkiSobota, Marzec 28, 2015
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Nawigacja
Strona Główna
Prezydium Zarządu
Statut
O nas
Artykuły
Galeria
Kontakt
Linki
Szukaj
Nasza działalność
Ostatnie Artykuły
Tradycja obchodów Św...
Dzień Babci, Dzień D...
Międzynarodowy Dzień...
Spotkanie Integracyj...
Wycieczka do Mosznej...
Kalendarium
Trójmiasto' 2007


Park Miniatur' 2006


Witamy


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
jest pozarządową organizacją społeczną działającą blisko 70 lat.

Jednym z jego ogniw jest Zarząd Rejonowy w Bolkowie.

59-420 Bolków
ul. Szpitalna 16
tel. (75) 7413152

Biuro czynne:
Wtorek od 10 do 13

Wycieczka do Doliny Pałaców i Ogrodów
Wycieczki

Wycieczka do Doliny Pałaców i Ogrodów


Nasz Związek organizuje w dniu 16 lipca 2014 kolejną, jednodniową wycieczkę krajoznawczą z cyklu Poznaj Swój Kraj. Tym razem zwiedzimy Dolinę Pałaców i Ogrodów leżącą w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wycieczka zakończy się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Koszt od osoby wynosi 40 zł (w tym przejazd, ubezpieczenie, pilotaż wycieczki, kiełbaski i pieczywo).

prezes Henryk Spodziewała

Obchody Światowego Dnia Inwalidy

Witam Państwa niezwykle serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy. Niemniej serdecznie witam naszych zaproszonych Gości :

Szanowni Państwo.
Tradycja obchodów Światowego Dnia Inwalidy sięga już kilku dziesięcioleci. W roku 2014 obchody te w całej strukturze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przebiegają pod hasłem:
Twórzmy warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie.
Dzień Inwalidy jest takim przypomnieniem dla zdrowej części społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne są wśród nas i są też pełnoprawnymi członkami tego społeczeństwa. Dla osoby niepełnosprawnej nie tylko zatrudnienie jest ważne, ale niejednokrotnie samo wyjście z domu na ulice sprawia takiej osobie dużą satysfakcję. Ale też w wielu przypadkach stanowi to dla tych ludzi ogromne wyzwanie. Czasami nawet nie do pokonania. Zgłasza się ciągle różnego rodzaju postulaty i obietnice, które miałyby poprawić los osób niepełnosprawnych, a i osób starszych również. Ale proszę Państwa to nie wiele zmienia. W tym wszystkim chyba najistotniejszą rolę odgrywają pieniądze i to często duże pieniądze. A chodzi tu o likwidowanie barier architektonicznych, komunikacyjnych, a także informatycznych. W likwidacji tych ostatnich mamy jako Związek pewien wkład, ponieważ zorganizowaliśmy już trzy edycje kursu komputerowego. Należałoby też podjąć kroki w celu dalszego przystosowywania przestrzeni publicznej do pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych. U nas w Bolkowie np. w ostatnim czasie zrobiono już taki krok przenosząc Bank PKO z pod arkad do lokalu po byłym Domu Mody. Ludzie nie muszą już wchodzić i schodzić po schodach. Ale wiele obiektów użyteczności publicznej posiada również status zabytku ,chroniony jest odpowiednimi przepisami prawa i bez wielu przeróżnych pozwoleń nie można stosować żadnych przeróbek. Nie będę się tutaj rozwodził nad tym, co należałoby jeszcze zrobić, aby ulżyć losowi osób niepełnosprawnych, muszę jednak wspomnieć o służbie zdrowia w naszym kraju, która ma w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Proszę Państwa. Z pewnością każdy prezydent miasta, każdy burmistrz, każdy wójt chciałby, aby ludziom niepełnosprawnym w jego miejscowości żyło się łatwiej, ale jak wyżej wspomniałem na przeszkodzie stają pieniądze, a właściwie to ich brak. Szanowni Państwo. Osoby niepełnosprawne potrzebują nade wszystko obecności drugiego człowieka. Naszym obywatelskim obowiązkiem jako związkowców, jest pomoc tym osobom w dążeniu do wyzbycia się poczucia osamotnienia, umacnianie więzi ludzi sprawnych i tych mniej sprawnych, krótko rzecz ujmując, chodzi tu o integrowanie się środowiska emerytów, rencistów i inwalidów, co nasze stowarzyszenie stara się czynić.
Kończąc, chcę podziękować Starostwu Powiatowemu w Jaworze za wymierną pomoc i współpracę, dziękuję władzom Bolkowa za liczącą się pomoc jakiej doświadcza nasz Związek rok do roku. Dziękuję też kierownikowi Miejsko-Gminnego Zakładu Budżetowego w Bolkowie Panu Henrykowi Pawłowiczowi za nieodpłatną naprawę naszej tablicy ogłoszeniowej usytuowanej obok kościoła . Chcę jeszcze proszę Państwa zacytować słowa, które wypowiedział znany literat amerykański Mark Twain, a które niech posłużą za puentę mojej dzisiejszej wypowiedzi:
„ Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić”. Dziękuję za uwagę.
Życzenia wielkanocne
Życzenia

Z okazji świąt Wielkanocnych dużo radości,
której moc przesłoni troski codzienności.
Miłej atmosfery oraz mokrego dyngusa


Życzy Zarząd PZERiI


Dzień Babci, Dzień Dziadka


Dzień Babci, Dzień Dziadka


19 lutego 2014 r.w ośrodku kultury w Bolkowie odbędzie się zabawa

"Dzień Babci, Dzień Dziadka".


Zaprasza na nią oddział PZERiI w Bolkowie. Początek o godz. 15.

Wstęp dla osób spoza związku 10 złotych. Przewidziane są także występy artystyczne.


prezes Henryk Spodziewała

Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie.


Karnawał seniorów


Po raz pierwszy w tym roku i tegorocznym karnawale zarząd oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie zaprosił swych członków i sympatyków na zabawę. Lutowy bal dla seniorów przygotowano pod hasłem Dzień Babci i Dzień dziadka, a także miłych wspomnień walentynek. Nie było tym razem oficjalnych gości ani przemówień. Zanim zaczęły się tańce przed licznie zebranymi uczestnikami balu swe programy artystyczne przedstawiły dwie grupy. Jako pierwsi wystąpili uczestnicy zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej im. św.Zygmunta Gorazdowskiego prowadzonej przez zgromadzenie sióstr Józefitek w Bolkowie. Dzieci śpiewały, tańczyły i recytowały okolicznościowe wiersze. Po nich na scenie stanął zespół "Echo", który z bogatego repertuaru wybrał piosenki o miłości i zabawie. W trakcie zabawy, do której przygrywał zespół "Werner music", rozegrano konkurs z nagrodami. Panie Genowefa z Wolbromka, Elżbieta z Bolkowa i Danuta z Jastrowca w wyznaczonym czasie starały się pocałować jak najwięcej panów. I miejsce zajęła pani Danuta z Jastrowca, która po raz pierwszy wzięła udział w emeryckim balu. Nagrody dla uczestniczek tego konkursu ufundowali Julia Roman i Stefan Żelichowski . Jak zawsze podczas spotkań organizowanych przez bolkowski oddział związku emerytów panowała serdeczna i rodzinna atmosfera. Na sali wielu było nie tylko Bolkowian i mieszkańców gminy, ale duża grupa Jaworzan, którym odpowiada aura bolkowskich zabaw dla seniorów.
emma


2014
Wystąpienie Henryka Spodziewały, prezesa koła PZERiI w Bolkowie na spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w Bolkowie w dniu 16.10.2013 roku.


Szanowne Panie, Szanowni Panowie.


Witam wszystkich Państwa bardzo ciepło i serdecznie na tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Seniora. Witam również naszych zaproszonych gości honorowych.

Szanowni Państwo. Dzień Seniora organizowany jest na świecie w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym – 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora.
Wszystkie te daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych jak też podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody te zwiastują także nieuchronną rewolucję demograficzną. Obecnie na świecie żyje 600 milionów osób powyżej 60-tego roku życia. Szacuje się, że w roku 2050 liczba ta wyniesie 2 miliardy. Ogromna większość tych ludzi zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Seniorzy będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą się musieli liczyć niestety, z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w starszym wieku takie jak m. in. warsztaty, szkolenia, kursy czy też koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również wyzwalają w tych ludziach chęć niesienia pomocy tym, którzy znajdują się aktualnie w gorszych od nich warunkach życiowych. Niektóre starsze osoby cieszą się ciągle jeszcze w miarę dobrym zdrowiem, innych natomiast dręczą choroby i samotność.
Tej drugiej grupie należy się bezwzględnie odpowiednia, profesjonalna pomoc.

Szanowni Państwo. Rok 2013 jest rokiem trudnym dla naszego państwa, dla polskiego społeczeństwa i dla naszego Związku również. Ale mimo to zorganizowaliśmy dla naszych członków w tym roku kilka imprez jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Inwalidy, Spotkanie Integracyjne i dzisiaj Dzień Seniora. Była też jednodniowa wycieczka do miejscowości
Moszna w woj. opolskim. Podejmowaliśmy trzy próby zorganizowania wycieczki dwudniowej w naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach, ale za każdym razem musieliśmy zrezygnować ze względu na zbyt niską frekwencję. Wniosek z tego można wysnuć taki, że emeryci i renciści w Polsce coraz bardziej ubożeją. Ale dzisiaj proszę Państwa w tym szczególnym dla nas dniu, porzućmy wszelkie kłopoty, troski, zapomnijmy o różnorakich dolegliwościach bólowych i bawmy się wesoło. Dziękuję Państwu.

Henryk Spodziewała

Taneczna jesień seniorów


Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Bolkowie zorganizował oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na zaproszenie zarządu, któremu szefuje Henryk Spodziewała, pojawili się nie tylko członkowie i sympatycy oddziału, ale i honorowi goście. Były przemówienia, życzenia, kwiaty, koncert, ale przede wszystkim integrująca, terapeutyczna zabawa taneczna.

Posłanka na Sejm RP Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska, wicestarosta jaworski Michał Lenkiewicz, Jarosław Wroński – burmistrz Bolkowa, Marek Janas – przewodniczący Rady Miejskiej w Bolkowie, Bolesław Sokołowski z PZERiI w Legnicy byli gośćmi bolkowskich seniorów. Życzeniami, kwiatami, upominkami oraz swą obecnością podkreślali, że seniorzy wciąż cieszą się w społeczeństwie szacunkiem, zainteresowaniem oraz potrzebni są lokalnemu środowisku. Posłanka Małgorzata Sekuła- Szmajdzińska podkreśliła wagę spotkania z innymi ludźmi, wyjście z domu, wspólne przeżycia, rozmowy z innymi uczestnikami Dnia Seniora czy podobnych spotkań i przyjaźń, która jest ważna dla każdego, bez względu na płeć i wiek. Wicestarosta Michał Lenkieiwcz deklarował dalszą pomoc i zainteresowanie powiatu sprawami bolkowskich emerytów i zdradził, że sam niedawno przekroczył 60 rok życia stając się osobą w wieku senioralnym. Przewodniczący bolkowskiej Rady Miejskiej Marek Janas zwrócił uwagę na zdrowie, którego życzył wszystkim obecnym seniorom.
Po części oficjalnej, którą obok przemówień i życzeń, było wręczenie upominków tym spośród członków oddziału, którzy ukończyli 80 lat, wystąpił zespół „Bolkowianie”. Do późnego wieczora trwała zabawa taneczna, w której obowiązywały różnorodne konstelacje taneczne: parami, w kółeczku czy solo. Bolkowskie środowisko seniorów jest bardzo zintegrowane przez udział we wspólnych przedsięwzięciach. Dlatego też na zabawach nie ma podziałów i każdy bawi się z każdym.

emma
Nowa Gazeta Jaworska

Spotkanie Integracyjne 18 lipca 2013 r.
Spotkania Integracyjne

Spotkanie Integracyjne 18 lipca 2013 r.


Witam Państwa bardzo serdecznie i już na wstępie spieszę donieść, że nasze dzisiejsze „Spotkanie integracyjne” sponsoruje w ponad 70% pan Bronisław Andrzejewski. Oby więcej więcej takich przychylnych naszemu związkowi ludzi. Muzykę natomiast opłaca nam dom kultury. Chciałbym po raz pierwszy uroczyście powitać na naszej imprezie osoby stowarzyszone w organizacji „Dzieci wojny” przybyłe z Jawora, ze swoją przewodniczącą Zofią Grynicz.
Szanowni Państwo, jest już naszą coroczną tradycją, że o tej porze roku spotykamy się tutaj, w domu kultury na imprezie z cyklu „Spotkaniu integracyjnym” . Jak Państwo zapewne pamiętają, noszą one zawsze, że użyję slangu młodzieżowego, charakter spotkania typowo luzackiego , przy kawie, herbacie i muzyce, podczas którego żaden temat nie stanowi nawet najmniejszego tabu. Możemy również kontynuować znajomości zawarte na naszych wcześniejszych spotkaniach, jak też poznawać nowych ludzi, z którymi być może w niedługim czasie się zaprzyjaźnimy, ale też nie można wykluczyć, że w wyniku tych spotkań nie zrodzą się jakieś głębsze uczucia. Drodzy Państwo, rok 2013 dla naszego związku jest dosyć trudnym rokiem, ale jeżeli ktoś z Państwa śledzi naszą bieżąca działalność, to z pewnością dojdzie do wniosku, że radzimy sobie i to całkiem dobrze. Pozyskujemy środki ze wszystkich dostępnych nam źródeł po to, abyśmy następnie byli w stanie zagospodarować w kulturalny sposób, Państwa czas wolny.

Mam jeszcze dla Państwa komunikat: jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w darmowym kursie komputerowym, znajduje się w wiekowym przedziale 50 - 64 lata, proszę o osobisty lub telefoniczny kontakt ze mną. Na zakończenie życzę wszystkim tu obecnym miłej i wesołej zabawy.


Henryk Spodziewwała
prezes oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie

Informacje


Chciałem poinformować,że 18 lipca br. organizujemy w Domu Kultury imprezę z cyklu "Spotkania Integracyjne"
Gościnnie wystąpi grupa taneczna "Metamorfoza". Do tańca będzie grał Koł-muz z Jeleniej Góry.


Natomiast 20 i 21 sierpnia 2013 urządzamy dwudniową wycieczkę o charakterze relaksacyjnym do miejscowości Boszkowo w woj.wielkopolskim. Wyjazd nastąpi 20 sierpnia o godz.7.00 z przystanku PKS. Koszt od osoby wynosi 200 zł (w tym przejazd.nocleg,wyżywienie,przewodnik i ubezpieczenie). Do zwiedzenia będą jeziora przemęckie oraz Muzeum Parowozów w Wolsztynie.

Załączam też kilka zdjęć z wycieczki do Mosznej i Paczkowa z 19 czerwca 2013. Jeśli ktoś będzie chętny do nabycia płytki ze wszystkimi zdjęciami to prosimy o kontakt z nami.


Henryk Spodziewała
Wycieczka do Mosznej i Paczkowa
Wycieczki

Wycieczka do Mosznej i Paczkowa


Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie organizuje wycieczkę do Mosznej i Paczkowa w województwie opolskim. W planie zwiedzania w Mosznej jest zamek wzniesiony przez Huberta von Thiele - Wincklera z 99 wieżami i wieżyczkami, palmiarnia i stadnina koni. W Paczkowie położonym nad jeziorem Otmuchowskim zwiedzimy planty miejskie, mury obronne z 9 wieżami bramnymi z XIV,XVI i XIX wieku oraz późnoklasycystyczny ratusz.

Wycieczka odbędzie się 19 czerwca. Wyjazd o 7 rano z przystanku w Bolkowie. Koszt wycieczki wynosi 40 złotych od osoby.

Zapisy przyjmowane są w każdy wtorek w godzinach 10 - 13 w biurze oddziału przy ulicy Szpitalnej 16 w Bolkowie - parter ośrodka kultury.


Uroczyste Obchody Dnia Inwalidy 17 kwietnia 2013 r.
Zabawa

Uroczyste Obchody Dnia Inwalidy 17 kwietnia 2013 r.
Wiosenna zabawa na Światowy Dzień InwalidyDziś już niemal nikt nie pamięta kiedy to się zaczęło ani co skłoniło do ustanowienia Światowego Dnia Inwalidy. Mieszkańcy Bolkowa, sprawni bardziej lub mniej z racji chorób czy wieku, pamiętali o nim spotykając się w ośrodku kultury na zabawie tanecznej. Zorganizowało ją koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który w Polsce zajmuje się organizacją tego dnia od roku 1959.

Światowy Dzień Inwalidy obchodzony jest corocznie w trzecią niedzielę marca. Dzień wpisany jest od kalendarz państw członkowskich ONZ, a w Polsce od ponad półwiecza jego obchody organizuje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Bolkowie spotkanie poświęcone częściowo Dniu inwalidy zorganizowano w połowie kwietnia. Koło PZERiI zaprosiło na zabawę swych członków, pensjonariuszy DPS oraz sympatyków dobrej zabawy w sprawdzonym gronie.
Tegoroczny Światowy Dzień Inwalidy zarząd główny związku opatrzył hasłem „Wspierajmy osoby niepełnosprawne w aktywnej integracji społecznej”. Życzenia członkom bolkowskiego koła związku nadesłał starosta jaworski. Swe życzenia przekazali osobiście burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński i przewodniczący bolkowskiej rady miejskiej Marek Janas. Prezes bolkowskiego koła PZERiI Henryk Spodziewała podkreślił, że wśród członków koła związku wiele stanowią osoby niepełnosprawne. – Na 205 członków naszego koła 81 osób – 40 % to osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności – wyjaśnił. Prezes Spodziewała uhonorował dyplomami wieloletnie członkinie związku, podobnie jak czyni to podczas każdego gremialnego spotkania. Tym razem wyróżnione zostały: Halina Kozak, Eugenia Fornal, Anastazja Janowiak, Aniela Bujak, Maria Gut, Janina Danielak i Zofia Ocipińska.
Członkowie związku, jego sympatycy oraz goście spędzili czas na zabawie, do której przygrywał Kołmuz, a na scenie pojawił się także zespół lufowo - folklorystyczny„Bolkowianie”; w nowym repertuarze.


Małgorzata Tokarska-Mazur Nowa Gazeta Jaworska


Zabawa Karnawałowa 6 lutego 2013 r.
Zabawa

Zabawa Karnawałowa 6 lutego 2013 r.Strona 1 z 3 1 2 3 >
Położenie

www.bolkow.pl

Najbliższe święta
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 1
Najnowszy Użytkownik: milachmielowska
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Copyright © Halina Rakowska 2010

Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Ported for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

95968 Unikalnych wizyt
 
Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie